Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

Ընտրական սարքավորումների ցուցահանդես