Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

Մշակութային միջոցառումներ

   
  Այ Էֆ Ի Էս տնօրենների խորհրդի նախագահ Վիլիամ Հիբլ, Դիվանագիտության և Ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ռիչարդ Սուդրիետ, ՀՀ ԿԸՀ նախագահ Գարեգին Ազարյան  
   
   
   
   
   
  Լեհաստանի ԿԸՀ քարտուղար Կազիմեր Չապլիցկին և քարտուղարի խորհրդական Տուլչինսկա Դորոտան   Ուգանդացի մեր գործընկերները
   
  ԵԸԻԸ քարտուղարության ծրագրի ղեկավար Աննա Շոյոմ