Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

2013թ. սեպտեմբերի 29-ի
Սյունիքի մարզի թիվ 38 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություն

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը