Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 2017

Տեղեկություններ 2017թ. ապրիլի 2-ի
Ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ

Տեղեկություններ առաջադրված կուսակցությունների, կուսակցություննեի դաշինքների վերաբերյալ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական հասարակական կազմակերպություններ
Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Ձեռնարկներ, ուղեցույցեր

Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը