Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

14 Հունվար, 2019
Հայտերն ընդունվում են`
14.01.2019թ. ԿԸՀ N 2-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում:
Էլեկտրոնային ձևաթղթեր
4 Հունվար, 2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 100-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ինչպես նաև «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, համաձայն որի «Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրության դեպքերում առաջին նստաշրջանը հրավիրվում է նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավորումից հետո` երկրորդ երկուշաբթի օրը՝ ժամը 10:00-ին, որի մասին հայտարարում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը:»

Հայտարարում եմ՝

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրություններով ընտրված նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի հրավիրման օր է հայտարարվում 2019 թվականի հունվարի 14-ի երկուշաբթի օրը` ժամը 10.00:

Տ. ՄՈՒԿՈՒՉՅԱՆ
24 Դեկտեմբեր, 2018
2018թ. դեկտեմբերի 24-ից աշխատավարձերը կարող են ստանալ թիվ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 տարածքային ընտրական հանձանահողովներում որպես ՏԸՀ անդամ կամ տեխնիկական սարքը սպասարկող մասնագետ աշխատած քաղաքացիները, իսկ թիվ 4, 16, 17, 21, 26, 33, 34, 37, 38 տարածքային ընտրական հանձանահողովներում որպես ՏԸՀ անդամ կամ տեխնիկական սարքը սպասարկող մասնագետ աշխատած քաղաքացիները՝ դեկտեմբերի 26-ից: