Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

7 Դեկտեմբեր, 2018
ՀՀ կենտրոնական բանկը հայտնում է, որ դեկտեմբերի 9-ին Ազգային Ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամների հաշիվների հետ կատարվող բոլոր գործառնությունների անխափան իրականացման և հաշիվների սպասարկման նպատակով դեկտեմբերի 8-ին (ժամը 9:00-ից 17:00-ն) ՀՀ կենտրոնականբանկում աշխատելու են համապատասխան ստորաբաժանումներ:Վերջիններս կապահովեն քաղաքացիների և կուսակցությունների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամներինկանխիկ և անկանխիկ վճարումների սպասարկումը:
Նյութի սկզբնաղբյուրը…
12 Նոյեմբեր, 2018
2018 թ. Դեկտեմբերի 9-ի Ազգային Ժողովի ընտրություններին ընդառաջ, Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը (IFES) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) հետ համատեղ երկրի ողջ տարածքում իրականացնելու է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների (ՏԸՀ) անդամների ուսուցանում: Այս նպատակով, Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության (IFES-ի Հայաստանյան գրասենյակը) աշխատանքի է հրավիրում որակավորում ունեցող ուսուցանողների, որոնց պարտականությունները կներառեն

Մասնակցել ԿԸՀ և IFES կողմից համատեղ իրականացվող “Ուսուցանողների ուսուցում” դասընթացներին (նոյեմբերի 20-ից 24-ը ընկած ժամանակահատվածում նախնական պայմանավորվածության համաձայն);
Իրականացնել ՏԸՀ անդամների ուսուցումը համաձայն հաստատված ժամանակացույցի և ուսուցման ծրագրին (նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում);
Հասանելի լինել ԿԸՀ և IFES կողմից ուղարկված ցուցումներն ու հաղորդակցությունները ստանալու համար;
Տրամադրել մեթոդաբանական, ինչպես նաև ծրագրից բխող այլ աջակցություն ՏԸՀ անդամների ուսուցման ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման նպատակով;
Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել որևէ ուսուցանողի; `
Գործել ԿԸՀ և IFES-ի սահմանած վարչական և հաշվետվողական ընթացակարգերին համաձայն, այդ թվում ներկայացնել ՏԸՀ անդամների գրանցումը; ամփոփել թեստ և դասընթացների գնահատման թերթիկները, ինչպես նաև մշակել վերջնական զեկույցի նախնական տարբերակը; `
Ընտրական մարմինների ուսուցման ծրագիրը ամփոփելու համար մասնակցել հետդասընթացային հանդիպում/քննարկմանը;
Անմիջապես տեղեկացնել IFES-ին չնախատեսված և արտակարգ դեպքերի մասին:

Ուսուցանողը պետք է մեծապես մոտիվացված լինի և տիրապետի հետևյալ հմտություններին և որակավորումներին: `

Ուսուցանողի փորձ ընտրական գործընթացներում (նախընտրելի է);
Ընտրական օրենսգրքի և ԿԸՀ որոշումների տիրապետում (ցանկալի է); `
Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ;
Հայերենի և ռուսերենի լավ իմացություն;
Գերազանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ;
Մարզային համայնքների վերաբերյալ տեղեկացվածություն;
Պատասխանատվության բարձր զգացում:

Հետաքրքրված թեկնածուները պետք է ուղարկեն իրենց ռեզյումեները Նինա Փանյանին` npanyan@ifes.org էլեկտրոնային հասցեով մինչև նոյեմբերի 15-ի ժամը 18:00: Անհրաժեշտության դեպքում առաջին փուլում հաղթած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի: Ընտրված թեկնածուները կմասնակցեն “Ուսուցանողների ուսուցում” դասընթացներին, որի ավարտից հետո կկնքեն ծառայությունների մատուցման պայմանագիր IFES-Հայաստանյան գրասենյակի հետ:
6 Նոյեմբեր, 2018
Շիրակի մարզի թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում առաջացել է մեկ թափուր տեղ:
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է.
Շիրակի մարզի թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամի թափուր տեղը համալրելու համար թեկնածուների դիմումները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով մինչև ս.թ. նոյեմբերի 8-ը` ժամը 18.00-ն:

Դիմումի ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am) կամ ստանալ հանձնաժողովի վարչական շենքում (Գ. Քոչար 21 ա, Երևան,ՀՀ):

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող պահանջները

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (+374 10) 563-129: