Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

18 Մայիս, 2016
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության վերլուծության վարչության համակարգչային ծառայությունների բաժնի առաջատար մասնագետն (ծածկագիր՝ 88-3.2-11)
Իրականացնում է Հանձնաժողովում ներդրված ծրագրային միջոցների թեստավորման (փորձարկման) աշխատանքները, ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքների, տեխնիկական բնութագրերի և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հետ կապված աշխատանքներ, նախագծերի արդյունքների ընդունման աշխատանքներ: Մշակում է համակարգից օգտվելու ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, ինչպես նաև համակարգի տեխնիկական նկարագրի փաստաթղթեր, իրականացնում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին (ստուգարքներին) առնչվող գործառույթներ, ընտրական հանձնաժողովների կազմերի և դիտորդների տվյալների շտեմարանի շահագործում և կանոնակարգում: Հետևում է Հանձնաժողովի պաշտոնական համացանցային կայքի անխափան աշխատանքին և կատարում է տվյալների արդիականացում, անհրաժեշտության դեպքում մշակում և տեղադրում է նոր էջեր:

Մրցույթը կկայանա 24.06.2016թ.` ժամը 10:00-ին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում (ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա) :

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է …