Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

2 Հոկտեմբեր, 2017
Դասընթացների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ կայքի «Նյութեր» բաժնի «Մասնագիտական դասընթացներ» բաժնից:
Ստուգարքի արդյունքը 7-օրյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: