Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

2 Նոյեմբեր, 2018

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ, ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ


Ազգային ժողովի 2018թ. դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների համար զորամասերում, ազգային անվտանգության և ոստիկանության զորքերում հաշվառված ընտրողների թիվը լիազոր մարմին և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվելու վերջնաժամկետըվերջնաժամկետը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 50 օր առաջ է:

Ելնելով արտահերթ ընտրությունների համար Ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետների առանձնահատկություններից պահանջվող թվերը լիազոր մարմին և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ, այն է՝ մինչև նոյեմբերի 9-ը: