Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

2 Հոկտեմբեր, 2016 Շիրակ-Գյումրի ավագանու ընտրություններ

ԱԼՅԱՆՍ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՑԵՆՏԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԼՅԱՆՍ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՑԵՆՏԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 125 983
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 125 983
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 45 670
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 9 957
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 127 806
ելունդների համարները5324942 - 5452666
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 82 057
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 475
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԼՅԱՆՍ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՑԵՆՏԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 774
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔ 14 987
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 9 344
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՑ ԼԻԲԵՐԱԼՆԵՐԻ ԱԼՅԱՆՍ (ԳԱԼԱ) 4 517
ԳՅՈՒՄՐԵՑՈՒ ՈԳԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2 475
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 556
ՀԱՄԱԽԲՈՒՄ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2 489
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 471
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2 313
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 4 578
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 638
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 45 575
Անճշտությունների գումարային չափը 87