Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

14 Մայիս, 2017 Երևան ավագանու ընտրություններ


Տեղեկություններ 2017թ. մայիսի 14-ի
Երևանի ավագանու ընտրությունների վերաբերյալ

Տեղեկություններ գրանցված կուսակցությունների, կուսակցություննեի դաշինքների վերաբերյալ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական հասարակական կազմակերպություններ
Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015


Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ
ԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ

 Ընտրական ցուցակ
ԵՐԿԻՐ ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԿԻՐ ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Ընտրական ցուցակ
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 842 147
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 4
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 842 151
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 345 158
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 864 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 47 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 345 065
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 81
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 345 146
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 47 318
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 518 942
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8 264
ԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 70 730
ԵՐԿԻՐ ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 26 107
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 240 034
Անճշտությունների գումարային չափը 49