Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
30.06.2019Սյունիք - Գորայքհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Արարատ - Սիսհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Արմավիր - Նորակերտհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Տավուշ - Ազատամուտհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Լոռի - Շենավանհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Կոտայք - Աբովյանհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Գեղարքունիք - Գեղհովիտհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Գեղարքունիք - Ծովասարհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Լոռի - Ղուրսալհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Կոտայք - Գետարգելհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Շիրակ - Անուշավանհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Շիրակ - Սպանդարյանհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Սյունիք - Գորայքհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Լոռի - Քարաձորհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Արմավիր - Վարդանաշենհամայնքի ղեկավարի
09.06.2019Արմավիր - Ապագահամայնքի ղեկավարի
17.02.2019Գեղարքունիք - Ակունքհամայնքի ղեկավարի
17.02.2019Կոտայք - Նոր Գեղիհամայնքի ղեկավարի
17.02.2019Արարատ - Արեվաբույրհամայնքի ղեկավարի
17.02.2019Վայոց ձոր - Մալիշկահամայնքի ղեկավարի