Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
21.10.2018Լոռի - Վահագնիհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Գեղարքունիք - Վերին Գետաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Գեղարքունիք - Դդմաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Գեղակերտհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Լեռնամերձհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Գեղարքունիք - Ներքին Գետաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Գեղարքունիք - Մաքենիսհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Շահումյանի թռչնաֆաբրիկահամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Ծաղկունքհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Դաշտհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Գետաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Բերքաշատհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Արեվադաշտհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արմավիր - Ջրաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Տավուշ - Սարիգյուղհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Տավուշ - Լուսահովիտհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Շիրակ - Լուսակերտհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Շիրակ - Հովտաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արագածոտն - Հացաշենհամայնքի ղեկավարի
21.10.2018Արագածոտն - Նոր Ամանոսհամայնքի ղեկավարի