Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
21.10.2018Լոռի - Անտառաշենավագանու անդամի
21.10.2018Արմավիր - Շենավանավագանու անդամի
21.10.2018Արմավիր - Բաղրամյան (Բաղրամյան)ավագանու անդամի
21.10.2018Արագածոտն - Վերին Սասնաշենավագանու անդամի
21.10.2018Արարատ - Վերին Դվինավագանու անդամի
21.10.2018Արմավիր - Նորակերտավագանու անդամի
21.10.2018Արագածոտն - Մեծաձորավագանու անդամի
24.06.2018Արագածոտն - Մեծաձորավագանու անդամի
10.06.2018Կոտայք - Քասախավագանու անդամի
10.06.2018Կոտայք - Նոր Արտամետավագանու անդամի
10.06.2018Լոռի - Անտառամուտավագանու անդամի
10.06.2018Արագածոտն - Դավթաշենավագանու անդամի
10.06.2018Արագածոտն - Դպրեվանքավագանու անդամի
10.06.2018Արագածոտն - Մեծաձորավագանու անդամի
10.06.2018Գեղարքունիք - Գեղաքարավագանու անդամի
10.06.2018Գեղարքունիք - Վանեվանավագանու անդամի
10.06.2018Գեղարքունիք - Տորֆավանավագանու անդամի
10.06.2018Արմավիր - Բագարանավագանու անդամի
10.06.2018Արմավիր - Տալվորիկավագանու անդամի
11.03.2018Արմավիր - Ծաղկալանջավագանու անդամի