Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
Ընթանում են տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ

Technical re-equipment works are underway