Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 մայիսի 2007թ.
Հայտարարագրեր կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ