Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

31 մայիսի 2009թ.
Հայտարարագրեր կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ