Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
5 մայիսի 2013թ.
Երևանի ավագանու ընտրություններին առաջադրված կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինք