Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 09.12.2018թ.

Ընտրողների ստորագրված ցուցակներ

Թիվ 1 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 2 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 3 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 4 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 5 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 6 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 7 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 9 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 10 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 14 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողով