Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 23.09.2018թ.

Ընտրողների ստորագրված ցուցակներ

Թիվ 1 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 2 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 3 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 4 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 5 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 6 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 7 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 9 տարածքային ընտրական հանձնաժողով Թիվ 10 տարածքային ընտրական հանձնաժողով