Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Թումանյան (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 1 535
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 1 535
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 634
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 634
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 1 580
ելունդների համարները1 - 1580
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 946
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 22
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 576
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 36
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 634
Անճշտությունների գումարային չափը 0