Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Աթան (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 210
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 210
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 99
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 99
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 216
ելունդների համարները1 - 216
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 117
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 42
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 55
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 99
Անճշտությունների գումարային չափը 0