Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Ահնիձոր (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 176
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 176
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 75
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 75
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 181
ելունդների համարները1 - 181
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 106
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 33
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 40
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 75
Անճշտությունների գումարային չափը 0