Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Դիլիջան (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 14 668
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 14 668
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 3 778
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 778
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 15 000
ելունդների համարները1 - 15000
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 11 210
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 110
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 3 317
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 344
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 3 771
Անճշտությունների գումարային չափը 0