Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Լորուտ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 718
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 718
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 245
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 245
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 740
ելունդների համարները1 - 740
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 495
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 125
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 115
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 245
Անճշտությունների գումարային չափը 0