Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Հաղարծին (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 2 950
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 2 950
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 720
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 720
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 3 003
ելունդների համարները1 - 3003
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 2 283
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 32
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 243
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 444
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 719
Անճշտությունների գումարային չափը 0