Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Մարց (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 384
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 384
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 139
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 139
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 397
ելունդների համարները1 - 397
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 258
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 99
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 31
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 139
Անճշտությունների գումարային չափը 0