Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Թեղուտ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 1 138
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 1 138
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 415
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 415
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 1 155
ելունդների համարները1 - 1155
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 739
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 26
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 167
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 222
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 415
Անճշտությունների գումարային չափը 0