Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Շամուտ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 238
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 238
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 85
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 85
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 245
ելունդների համարները1 - 245
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 160
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 19
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 64
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 85
Անճշտությունների գումարային չափը 0