Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Գոշ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 815
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 815
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 296
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 296
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 828
ելունդների համարները1 - 828
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 532
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 20
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 103
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 172
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 295
Անճշտությունների գումարային չափը 0