Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Աղավնավանք (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 267
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 267
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 159
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 159
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 273
ելունդների համարները1 - 273
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 114
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 140
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 17
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 159
Անճշտությունների գումարային չափը 0