Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Լոռի-Քարինջ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր համայնքները միավորվեն՝ Թումանյան համայնք անվանմամբ, Թումանյան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 479
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 479
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 205
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 205
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 493
ելունդների համարները1 - 493
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 288
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 113
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 83
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 205
Անճշտությունների գումարային չափը 0