Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Խաչարձան (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 275
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 275
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 130
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 130
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 281
ելունդների համարները1 - 281
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 151
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 94
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 27
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 130
Անճշտությունների գումարային չափը 0