Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Տավուշ-Հովք (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք համայնքները միավորվեն՝ Դիլիջան համայնք անվանմամբ, Դիլիջան համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 319
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 319
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 153
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 153
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 323
ելունդների համարները1 - 323
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 170
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 76
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 65
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 153
Անճշտությունների գումարային չափը 0