Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Սյունիք-Խոտ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, Տանձատափ, Քաշունի համայնքները միավորվեն՝ Տաթև համայնք անվանմամբ, Շինուհայր համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 660
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 660
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 380
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 380
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 671
ելունդների համարները1 - 671
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 291
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 365
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 12
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 380
Անճշտությունների գումարային չափը 0