Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Սյունիք-Հալիձոր (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, Տանձատափ, Քաշունի համայնքները միավորվեն՝ Տաթև համայնք անվանմամբ, Շինուհայր համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 443
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 443
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 229
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 229
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 448
ելունդների համարները1 - 448
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 219
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 13
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 173
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 38
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 224
Անճշտությունների գումարային չափը 0