Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Սյունիք-Հարժիս (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, Տանձատափ, Քաշունի համայնքները միավորվեն՝ Տաթև համայնք անվանմամբ, Շինուհայր համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 570
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 570
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 334
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 334
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 579
ելունդների համարները1 - 579
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 245
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 304
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 30
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 334
Անճշտությունների գումարային չափը 0