Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Սյունիք-Շինուհայր (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, Տանձատափ, Քաշունի համայնքները միավորվեն՝ Տաթև համայնք անվանմամբ, Շինուհայր համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 1 766
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 1 766
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 1 098
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 098
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 1 790
ելունդների համարները1 - 1790
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 692
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1 079
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 15
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 1 098
Անճշտությունների գումարային չափը 0