Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Սյունիք-Սվարանց (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, Տանձատափ, Քաշունի համայնքները միավորվեն՝ Տաթև համայնք անվանմամբ, Շինուհայր համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 224
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 224
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 145
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 145
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 226
ելունդների համարները1 - 226
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 81
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 140
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 2
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 145
Անճշտությունների գումարային չափը 0