Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Մայիս, 2015 Սյունիք-Տաթեվ (նախկին) տեղական հանրաքվե

Համաձայ՞ն եք, որպեսզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, Տանձատափ, Քաշունի համայնքները միավորվեն՝ Տաթև համայնք անվանմամբ, Շինուհայր համայնքի կենտրոնով:
Հիմնական ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 651
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված անձանց թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 651
Հիմնական ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 418
Քվեարկության օրը տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում քվեարկության մասնակիցների թիվը 0
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 418
ՏՀՏՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 660
ելունդների համարները1 - 660
ՏՀՏՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 242
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 389
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 21
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 418
Անճշտությունների գումարային չափը 0