Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

26 Օգոստոս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 15 ԸԸՀ

ԷՄԻՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԷՄԻՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՐԱՖՖԻ  Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 60 138
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 282
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 60 999
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 24 542
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 24 592
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 36 394
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 118
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 36 409
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷՄԻՆ ՎԱՐԴԳԵՍԻ 518
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՐԱՖՖԻ Կ. ՌԻՉԱՐԴԻ 1 220
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 16 121
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 10 067
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԵՍՐՈՊԻ 7 248
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՐԳՍԻ 96
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 35 270
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 36 387
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 35 270
Անճշտությունների չափը 58