Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Դեկտեմբեր, 2009 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 8 ԸԸՀ

ԿՈՐՅՈՒՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ԿՈՐՅՈՒՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Կորյուն Գառնիկի Նահապետյանը ծնվել է 1971 թվականի հուլիսի 23-ին ք. Երեվանում:
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 8 706
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 61 000
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 52 294
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 193
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 8 703
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԳԱՌՆԻԿԻ 8 382
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 132
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 8 514
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 8 706
Անճշտությունների չափը 7