Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 10 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆՈՒՇԻԿՅԱՆ
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆՈՒՇԻԿՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Գարեգին Գագիկի Նուշիկյանը ծնվել է 1961թ.-ի մայիսի 31-ին:
ՍԱՐԻԲԵԿ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՍԱՐԻԲԵԿ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Սարիբեկ Ալբերտի Սուքիասյանը ծնվել է 1965թ.-ի սեպտեմբերի 7-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 11
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 55 097
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 55 108
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 31 685
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 56 500
ելունդների համարները1 - 56500
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 24 837
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 465
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՆՈՒՇԻԿՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ ԳԱԳԻԿԻ 14 732
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ԱԼԲԵՐՏԻ 14 293
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 506
Անճշտությունների գումարային չափը 81