Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 14 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԲԱԶՄԱՍԵՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԲԱԶՄԱՍԵՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Բազմասեր Մանաֆասի Առաքելյանը ծնվել է 1978թ.-ի հունիսի 14-ին:
ՎՐԵԺ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՎՐԵԺ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Վրեժ Վարանցովի Մարկոսյանը ծնվել է 1950թ.-ի մարտի 15-ին:
ՌԱԶՄԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՌԱԶՄԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ռազմիկ Վաղարշակի Պետրոսյանը ծնվել է 1961թ.-ի հունվարի 24-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 35
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 56 460
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 56 495
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 39 513
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 58 199
ելունդների համարները1 - 58200
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 18 509
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 202
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԲԱԶՄԱՍԵՐ ՄԱՆԱՖԱՍԻ 15 326
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՎՐԵԺ ՎԱՐԱՆՑՈՎԻ 18 408
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ 4 204
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 39 190
Անճշտությունների գումարային չափը 331