Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 17 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան Կարապետի Կարապետյանը ծնվել է 1945թ.-ի մայիսի 16-ին:
ՄԱՆՎԵԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մանվել Գեղամի Հայրապետյանը ծնվել է 1954թ.-ի հուլիսի 9-ին:
ԳԱԳԻԿ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Գագիկ Հրաչյայի Ներսիսյանը ծնվել է 1951թ.-ի փետրվարի 5-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 229
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 64 791
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 65 020
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 44 512
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 67 400
ելունդների համարները1 - 67400
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 23 433
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 896
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԻ 7 175
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ԳԵՂԱՄԻ 4 500
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՀՐԱՉՅԱՅԻ 2 374
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԼԵՏԻ 27 868
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 43 813
Անճշտությունների գումարային չափը 0