Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 18 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՐԱՅԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՐԱՅԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Արայիկ Թեմուրի Գրիգորյանը ծնվել է 1963թ.-ի մայիսի 5-ին:
ՌԱԶՄԻԿ ԹԵՎՈՆՅԱՆ
ՌԱԶՄԻԿ ԹԵՎՈՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ռազմիկ Քերոբի Թեվոնյանը ծնվել է 1961թ.-ի օգոստոսի 10-ին:
ԻՇԽԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԻՇԽԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Իշխան Միշայի Խաչատրյանը ծնվել է 1969թ.-ի ապրիլի 12:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 79
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 72 687
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 72 766
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 50 833
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 74 510
ելունդների համարները1 - 74500
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 23 637
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 337
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ԹԵՄՈՒՐԻ 32 140
ԹԵՎՈՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ՔԵՐՈԲԻ 13 125
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԻՇԽԱՆ ՄԻՇԱՅԻ 3 887
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 50 475
Անճշտությունների գումարային չափը 44