Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 19 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հակոբ Ռաֆիկի Հակոբյանը ծնվել է 1963թ.-ի փետրվարի 10-ին:
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հակոբ Վարշամի Հակոբյանը ծնվել է 1963թ.-ի հոկտեմբերի 23-ին:
ՍԵԴՐԱԿ ՍԱՐՈՅԱՆ
ՍԵԴՐԱԿ ՍԱՐՈՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Սեդրակ Ֆիրդուսի Սարոյանը ծնվել է 1967թ.-ի սեպտեմբերի 3-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 25
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 73 647
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 73 672
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 40 468
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 75 600
ելունդների համարները1 - 75600
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 35 080
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 939
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՌԱՖԻԿԻ 7 679
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՐՇԱՄԻ 1 063
ՍԱՐՈՅԱՆ ՍԵԴՐԱԿ ՖԻՐԴՈՒՍԻ 26 105
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԳԱԼՈՒՍՏԻ 2 253
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 40 034
Անճշտությունների գումարային չափը 17