Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 22 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՄԱՆՎԵԼ ԲԱԴԵՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ԲԱԴԵՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մանվել Հենրիկի Բադեյանը ծնվել է 1957թ.-ի հունիսի 29-ին:
ՎԱՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՎԱՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Վանիկ Ժորայի Հարությունյանը ծնվել է 1963թ. նոյեմբերի 7-ին:
ԱՐՏԱՇԵՍ ՆԻԿՈՅԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՆԻԿՈՅԱՆ
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արտաշես Կորյունի Նիկոյանը ծնվել է 1964թ.-ի մարտի 2-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 11
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 56 730
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 56 741
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 933
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 58 200
ելունդների համարները1 - 58200
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 24 256
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 897
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱԴԵՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՀԵՆՐԻԿԻ 17 934
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՆԻԿ ԺՈՐԱՅԻ 6 262
ՆԻԿՈՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 8 446
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 33 539
Անճշտությունների գումարային չափը 10