Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 24 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հակոբ Հակոբյանը ծնվել է 1958թ. հունվարի 26-ին:
ՍՊԱՐՏԱԿ ՋԻՎԱՆՅԱՆ
ՍՊԱՐՏԱԿ ՋԻՎԱՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Սպարտակ Ջիվանյանը ծնվել է 1952թ.հունվարի 26-ին:
ԽՈՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԽՈՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Խորեն Սարգսյանը ծնվել է 1948թ. հունվարի 2-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 20
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 63 293
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 63 313
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 38 510
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 65 000
ելունդների համարները1 - 65000
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 26 467
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 415
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՌԱՖԻԿԻ 29 633
ՋԻՎԱՆՅԱՆ ՍՊԱՐՏԱԿ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 3 176
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԽՈՐԵՆ ԹՌՉՈՒՆԻ 4 064
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 38 289
Անճշտությունների գումարային չափը 8