Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 29 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՐԿԱԴԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Արկադի Ստանիսլավի Համբարձումյանը ծնվել է 1971թ. ապրիլի 9-ին:
ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Արմեն Մարտիրոսյանը ծնվել է 1971թ. ապրիլի 12-ին:
ՎԱՀԱԳՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Վահագն Մարտիրոսյանը ծնվել է 1961թ. հուլիսի 29-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 8
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 64 467
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 64 475
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 39 166
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 66 200
ելունդների համարները1 - 66200
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 26 912
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 756
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՍՏԱՆԻՍԼԱՎԻ 30 114
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 2 925
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 4 018
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 38 794
Անճշտությունների գումարային չափը 64