Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 31 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՍԱՐԳԻՍ ԹԱՄԱԶՅԱՆ
ՍԱՐԳԻՍ ԹԱՄԱԶՅԱՆ
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Թամազյանը ծնվել է 1956թ. փետրվարի 9-ին:
ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Կարեն Սարիբեկյանը ծնվել է 1963թ. դեկտեմբերի 10-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 18
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 53 623
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 53 641
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 31 549
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 000
ելունդների համարները1 - 55000
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 22 592
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 515
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԹԱՄԱԶՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 5 846
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԲԱՂԻՇԻ 23 814
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 161
Անճշտությունների գումարային չափը 39