Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 5 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արթուր Սամվելի Գևորգյանը ծնվել է 1975թ.-ի ապրիլի 1-ին:
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԻԲԵՐԱԼ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հովհաննես Սերգեյի Հովհաննիսյանը ծնվել է 1952թ.-ի հուլիսի 5-ին:
ՍՈՒՐԵՆ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
ՍՈՒՐԵՆ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Սուրեն Ռաֆիկի Սիրունյանը ծնվել է 1971թ.-ի հունվարի 7-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 62
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 62 672
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 62 734
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 36 753
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 64 400
ելունդների համարները1 - 64400
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 27 582
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 912
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՄՎԵԼԻ 25 002
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԵՐԳԵՅԻ 5 513
ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՌԱՖԻԿԻ 3 250
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 36 625
Անճշտությունների գումարային չափը 166